Tran Dai Phat

Editor

Tran Dai Phat là một tác giả Việt Nam được biết đến với những tiểu thuyết sâu sắc và thuyết phục. Văn phong của anh khám phá các chủ đề về truyền thống, hiện đại, nhận thức và thuộc về, và thường được tràn ngập một cảm giác hy vọng và quyết tâm. Phat là một thành viên hoạt động của cộng đồng văn học, khuyến khích việc đọc sách và sức mạnh của việc kể chuyện. Phat được biết đến với văn phong lộng lẫy và khả năng tạo ra những nhân vật đầy đủ và đa chiều mà người đọc không th.

Vai trò của anh ấy là người viết đóng góp hướng dẫn, đánh giá và các trang khác cho Business2Community và đảm bảo nội dung phù hợp với trang web. Anh ấy đã đảm nhận vai trò này hơn 12 tháng nay.

Show more
Our Authors
Image for Margaret Rouse
Margaret Rouse
Editor
1 Article
Image for Linda Rosencrance
Linda Rosencrance
Technology journalist
123 Article
Image for Neil C. Hughes
Neil C. Hughes
Senior Technology Writer
133 Article
Image for Sam Cooling
Sam Cooling
Crypto & Blockchain Writer
76 Article
Image for Marshall Gunnell
Marshall Gunnell
IT & Cybersecurity Expert
12 Article
Image for Mensholong Lepcha
Mensholong Lepcha
Crypto & Blockchain Writer
133 Article
Image for Arthur Cole
Arthur Cole
Technology Writer
108 Article
Image for Tim Keary
Tim Keary
Technology Specialist
103 Article
Image for Nicole Willing
Nicole Willing
Technology Journalist
97 Article
Image for Dr. Tehseen Zia
Dr. Tehseen Zia
Tenured Associate Professor
67 Article