Wavelength

Why Trust Techopedia

What Does Wavelength Mean?

Wavelength refers to the length or distance between two identical points of neighboring cycles of a wave signal traveling in space or in any physical medium. The length is measured in distance specifications such as meters, centimeters or millimeters. The wavelength of a signal is inversely proportional to its frequency, that is, the higher the frequency, the shorter the wavelength.

Advertisements

Techopedia Explains Wavelength

Wavelength depends on the medium the wave is traveling. Wavelength is a concept most often used to describe sinusoidal or nearly sinusoidal waves because it does not get deformed during its propagation and, hence, the laws of a linear system can be applied on it wherever in space. Wavelength is a characteristic of a wave in space, which also depends on the frequency of the wave. The frequency for a sinusoidal wave remains constant, whereas the phase (and sometimes amplitude) of a wave does change. Concepts like superimposition do not change the wavelength and frequency of a sinusoidal wave, which depends only on its source of production.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…