Web Design

Why Trust Techopedia

What Does Web Design Mean?

Web design is a Web development process for creating a website that focuses on aesthetic factors like layout, user interface and other visual imagery in order to make the website more visually appealing and easy to use. Web design makes use of various programs and tools in order to achieve the intended look, such as Dreamweaver, Photoshop and many others. In order to create a winning design, Web designers need to think about their audience, the purpose of the website and the visual appeal of the design.

Advertisements

Techopedia Explains Web Design

Most websites are created by using a coded language called Hypertext Markup Language (HTML). In order for a website to be successfully displayed on the client browser, it needs to follow the rules of this language. HTML tags identify the website’s content for every page. Cascading Style Sheets (CSS) is then used to define the overall visual appearance of each page. The result is based on the combination of these elements. Hand coding can be taxing for some designers so some opt to use programs like Adobe Dreamweaver.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…