Forms Processing

Why Trust Techopedia

What Does Forms Processing Mean?

Forms processing is a term used for describing the conversion of hard data into electronic form. Forms processing typically denotes an imaging method that converts printed forms to an electronic format, and then hand-written information is extracted from them using highly sensitive algorithms. Forms processing significantly decreases time and effort required to enter hardcopy data forms into databases.

Advertisements

Techopedia Explains Forms Processing

Manual data entry of large amounts of data is cumbersome and often takes substantial time and manpower. Forms processing is a solution to manual data entry for large surveys and applications with powerful handwriting recognition algorithms and case-sensitive functions. The software scans the hard file and converts it into an electronic form for further processing. Handwritten parts are identified and extracted; this information is translated using recognition tools. The information is often used for forecasting various businesses or services. Big data analysis is not just confined to online data, but the introduction of forms processing has enabled researchers to process raw information from live users as well.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…