Objective-C

Why Trust Techopedia

What Does Objective-C Mean?

Objective-C (ObjC) is a programming language that is used in the OS X and iOS operating systems and their application programming interfaces (APIs). Objective-C is object oriented, general purpose and adds to new language features in the C programming language. Originally developed in the 1980s, Objective-C was used by some of the earliest operating systems.

Advertisements

Techopedia Explains Objective-C

Originally created by Brad Cox and Tom Love at their company Stepstone, the Objective-C programming language gained popularity with its use in NeXT computers. The language was soon linked with Smalltalk in order to expand the usability of both the languages. Objective-C programs that are generic and do not use external complex libraries can be complied in any system compatible with GCC or Clang. Extensions used for Objective-C source code are .m while header files are similar to C programming header files, meaning the .h extension. Objective C++ files have a file extension of .mm for their source code files.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…