Blu-Ray Disc Recordable

Why Trust Techopedia

What Does Blu-Ray Disc Recordable Mean?

A Blu-ray disc recordable (BD-R) is a Blu-ray disc which can have data written to it
only once. A subcategory of BD-Rs is Blu-ray disc recordable erasable (BD-RE), which can be
recorded and erased as many times as required. As the name suggests, both disc
types are based on the Blu-ray technology which have much higher storage capacity than regular compact discs (CDs). Blu-ray technology came into the market around the
mid-2000s, and slowly started to become accepted as the standard storage solution for
high-quality audio and video.

Advertisements

Techopedia Explains Blu-Ray Disc Recordable

The
unique feature at the core of Blu-ray technology is that instead of the red
lasers that are used for regular CDs or DVDs to record video and audio, it
uses the blue rays. These blue rays are much smaller and more precise, and therefore allow for much more data storage within the same amount of physical space. BD-R capacity ranges from 25 GB to 128 GB, whereas the capacity of a CD-R is typically 650 MB to 700 MB, and that of DVD-Rs is 4.7 GB to 8.5 GB. BD-Rs are still more expensive than other forms of recordable media, so are typically only used when a high data capacity is required. The minimum speed of data recording in Blu-ray discs is 36
megabits (4.5 megabytes) per second.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…