Zettaflop

Why Trust Techopedia

What Does Zettaflop Mean?

A zettaflop (ZFlop) is a unit of measurement for computer processing power. It refers to the floating point operations per second (FLOPS) capacity of a processor, where one ZFlop represents 1021 FLOPS.

Advertisements

Techopedia Explains Zettaflop

Zettaflop is a theoretical processing speed that some believe may be achieved by supercomputers. Currently, there is not a single computer/processor that can do a ZFlop calculation, but the belief in its future existence is based on Moore’s Law. If this law holds true, a computer with this level of processing power should exist by 2030.

Computer design professionals and analysts believe that to reach zettaflop computation in computers/processors, on-chip photonic communication and memristor memory techniques must be implemented within their design. Moreover, to operate, zettaflop processors/computers will require approximately 400 watts of power.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…