Cipher Block Chaining

Why Trust Techopedia

What Does Cipher Block Chaining Mean?

In a cipher block chaining process, data is encrypted in
specific blocks, and each block is dependent on the blocks before it for
decryption. The process uses something called an initialization vector to help
tie these blocks of encrypted data together.

Advertisements

Techopedia Explains Cipher Block Chaining

Invented in 1976, cipher block chaining provides a consistent way to encrypt and decrypt large amounts of data. In a block cipher process, text blocks are treated as isolated units to be encrypted and decrypted sequentially. An alternative is a stream cipher method, where each bit gets acted on independently.

In cipher block chaining, each cipher text block is decrypted in a process that requires observing the blocks that have already been processed. The cipher block chaining process uses a logical gate called XOR to administer this process of observation.

Cipher block chaining is often suggested as a stronger method of decryption, ensuring quality. However, some experts warn against certain vulnerabilities of cipher block chaining, including the use of predictable initialization vectors.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…