Data Collection System

Why Trust Techopedia

What Does Data Collection System Mean?

A data collection system (DCS) is a system that aggregates and evaluates sets of information in a consistent and efficient way. Modern data collection systems rely on advanced technology to take in huge amounts of data, and to parse it and analyze it correctly. This is part of what is behind the rush to “harness the power of big data” in today’s sophisticated network systems.

Advertisements

Techopedia Explains Data Collection System

Although a data collection system can be set up in many different ways across various fields and industries, some experts define types and categories. For instance, barcode data collection systems can be set up in three different ways, as an interactive system, a batch system or a hybrid system. An interactive system controls the data in real-time as it entered, whereas a batch system stores data for later use.

Other aspects of data collection systems depend on the hardware and architecture that is used, the data sets being evaluated, and the various stakeholders. Those creating and maintaining data collection systems often supply detailed workflow and architecture documents showing the ways that data flows through one of these systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…