Distributed Relational Database Architecture

Why Trust Techopedia

What Does Distributed Relational Database Architecture Mean?

Distributed Relational Database Architecture (DRDA) is a protocol set that allows multiple database systems and application programs to work together. Any combination of relational database management products that use DRDA can be connected to form a distributed database management system.

Advertisements

Techopedia Explains Distributed Relational Database Architecture

DRDA is a database interoperability standard from an industry consortium called The Open Group. It describes the architecture for distributed data and defines the rules for accessing distributed data. It was initially used in DB2 2.3.

DRDA has the following components:

  • Application Requester: Accepts SQL requests from applications and sends them to appropriate application servers for processing. Application programs can access remote data using this function.

  • Application Server: Receives requests from application requesters and processes them. The application server acts on the portions of requests that can be processed, and forwards remainder to database servers for further processing.
  • Database Server: Receives requests from the application server and other database servers. This server also supports distributed requests and forwards parts of the request to the database server to fulfill the request.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…