Binary Tree

Why Trust Techopedia

What Does Binary Tree Mean?

A binary tree is a tree data structure where each node has up to two child nodes, creating the branches of the tree. The two children are usually called the left and right nodes. Parent nodes are nodes with children, while child nodes may include references to their parents.

Advertisements

Techopedia Explains Binary Tree

A binary tree is made up of at most two nodes, often called the left and right nodes, and a data element. The topmost node of the tree is called the root node, and the left and right pointers direct to smaller subtrees on either side.

Binary trees are used to implement binary search trees and binary heaps. They are also often used for sorting data as in a heap sort.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…