Floppy Disk Controller

Why Trust Techopedia

What Does Floppy Disk Controller Mean?

A floppy disk controller (FDC) is an electronic chip controller used as an interface between a computer and a floppy disk drive. Modern computers have this chip embedded in the motherboard, whereas they were a separate component when they were originally introduced.

Advertisements

Techopedia Explains Floppy Disk Controller

A floppy disk controller (FDC) is a specially designed chip that controls the reading and writing functionality of a floppy drive. An FDC can support up to four floppy disk drives at a time. The controller is connected to the system bus of the CPU and appears as a set of I/O ports to the computer. It is usually also linked to a serial bus of the direct memory access (DMA) controller. In an x86 computer, the floppy disk controller uses IRQ 6, whereas interrupt schemes are used on other systems. Data transmission is often done by FDC while in DMA mode.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…