Infrared Light Emitting Diode

Why Trust Techopedia

What Does Infrared Light Emitting Diode Mean?

An infrared light-emitting diode (IRLED) is a special-purpose LED that emits infrared signals. Specifically, it is a semiconductor device that releases infrared rays when exposed to electrical current.

Advertisements

Techopedia Explains Infrared Light Emitting Diode

Unlike LEDs that project parts of the visible light spectrum, IRLEDs are not used to provide lighting. They are, instead, most commonly used in various signal transfer systems, such as in remote controls for televisions, night-vision cameras and other devices. An IRLED beams light with data signals to control the device. IRLEDs are also used in security installations, cameras and other kinds of technologies. They are useful because of their low energy consumption and low heat generation.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…