Junction Field Effect Transistor

Why Trust Techopedia

What Does Junction Field Effect Transistor Mean?

A junction field effect transistor (JFET) is the the simplest type of three-terminal semiconductor transistor. JFETs are widely employed as electronically controlled switches, voltage-controlled resistors and amplifiers. The semiconductor material in a JFET is positively and negatively doped and arranged to form a channel for effective functioning of the device.

Advertisements

Techopedia Explains Junction Field Effect Transistor

In a JFET, the semiconductor doped with donor impurities forms an n-type channel, whereas a semiconductor doped with acceptor impurities forms a p-type region. An electrical connection at the end of the channel on a JFET is either a drain terminal or source terminal, and the middle terminal is known as a gate. These terminals are actually p-n junctions with the main channel. The main difference between any bipolar junction transistor (BJT) and a JFET is how they are controlled — a BJT is controlled by current, while a JFET is controlled by voltage.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…