Magnetic Resonance Imaging

Why Trust Techopedia

What Does Magnetic Resonance Imaging Mean?

Magnetic resonance imaging (MRI) is a medical imaging procedure used for diagnosing a disease or an abnormal health condition. It is used in radiology to examine the anatomy of body parts and organs that cannot be properly seen through normal X-rays. The body part to be examined is placed in an MRI equipment for digital scanning and observation, and the results are saved or stored.

Advertisements

Techopedia Explains Magnetic Resonance Imaging

MRI is a special scanning method for studying body organs, bones and skulls where normal X-ray scanning fails to detect a disease or condition. This method makes use of strong magnetic fields and radio waves to form an image of the body; the affected region of the body does not show a normal resonant image and hence can be detected. MRI is widely used in hospitals and morgue for medical diagnosis, staging of diseases, and conditions where ionizing radiations are to be avoided. MRI has greatly helped doctors in getting a better view of soft tissues and in detecting issues, hence improving the treatment system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…