Mass Storage Device

Why Trust Techopedia

What Does Mass Storage Device Mean?

A mass storage device (MSD) is any storage device that makes it possible to store and port large amounts of data across computers, servers and within an IT environment. MSDs are portable storage media that provide a storage interface that can be both internal and external to the computer.

Advertisements

A mass storage device may also be referred to as an auxiliary storage device. The term is commonly used to describe USB mass storage devices.

Techopedia Explains Mass Storage Device

MSD is primarily related to storage devices that provide consistent and permanent storage capacity. MSD is connected to the computer/server via a data transfer interface, such as SCSI, USB or even Ethernet (for storage area networks). Some of the common MSDs include floppy disk drives, optical drives, hard disk drives, tape drives, external hard drives, RAID and USB storage devices. Currently, typical MSD devices provide anywhere from a few gigabytes to petabytes of data. Internal MSDs generally can’t be removed, whereas external MSDs can be easily removed, ported and plugged into another computer.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…