No Operation

Why Trust Techopedia

What Does No Operation Mean?

A no operation or “no-op” instruction in an assembly language
is an instruction that does not implement any operation. IT pros or others
might refer to this as a blank instruction or placeholder.

Advertisements

Techopedia Explains No Operation

In some cases, no-op instructions are used for timing purposes. They can also help to deal with certain memory issues, or work in conjunction with a group of other instructions to facilitate some kind of end result. No-op instructions may be used for pipeline synchronization or to delay some type of CPU activity.

In addition, in IT slang, people might talk about someone who is useless or brings nothing to a project as a “no-op.”

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…