Schema

Why Trust Techopedia

What Does Schema Mean?

A schema is the structure behind data organization. It is a visual representation of how different table relationships enable the schema’s underlying mission business rules for which the database is created.

Advertisements

Techopedia Explains Schema

In a schema diagram, all database tables are designated with unique columns and special features, e.g., primary/foreign keys or not null, etc. Formats and symbols for expression are universally understood, eliminating the possibility of confusion. The table relationships also are expressed via a parent table’s primary key lines when joined with the child table’s corresponding foreign keys.

Schema diagrams have an important function because they force database developers to transpose ideas to paper. This provides an overview of the entire database, while facilitating future database administrator work.

Oracle Database (DB) refers to schema as a user collection of database objects. The schema and user names are the same but function quite distinctly; i.e., a user may be deleted or reassigned to another user while its collection of objects (schema) within the database remains intact.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…