Database Trigger

Why Trust Techopedia

What Does Database Trigger Mean?

A database trigger is stored code that is executed immediately after a predefined event. It is used to ensure the coordinated performance of related actions. Although implementation varies, all major relational databases support triggers.

Advertisements

Techopedia Explains Database Trigger

For example, a human resources (HR) application requires that every employee manager receive an informational e-mail immediately after an employee’s leave request is submitted. When a record is written into a table that stores employee leave requests, a created trigger fires and invokes the e-mail-sending procedure to the manager.

Another common trigger use is to save important original data, in its unchanged state, to maintain an audit trail or ensure that the original data remains accessible in the event of accidental changes. For example, the same HR application may contain a trigger that is executed when an employee’s bank details are changed. The trigger first saves the original information to another table; this allows data modification.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…