Tuple (Database)

Why Trust Techopedia

What Does Tuple (Database) Mean?

In the context of relational databases, a tuple is one record (one row). The information in a database can be thought of as a spreadsheet, with columns (known as fields or attributes) representing different categories of information, and tuples (rows) representing all the information from each field associated with a single record.

Advertisements

Techopedia Explains Tuple (Database)

In a relational database, a tuple contains all the data for an individual record. For example, in a database containing client contact information, the fields may be categories such as name, phone number, email address and mailing address, while a tuple for that database could be:

Bill Gates 206-555-1234 [email protected] PO Box 123, Seattle, WA 98100

In mathematics, a tuple is an ordered list of elements. Related to this is an n-tuple, which in set theory is a collection (sequence) of "n" elements. Given this, it might be more properly said that tuples are implemented as records even though the terms are commonly used interchangeably.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…