Service Bureau

Why Trust Techopedia

What Does Service Bureau Mean?

A service bureau is an organization or company that offers business services to other companies for a fee. The term often refers to companies that offer technology-based services to other companies such as financial service companies like banks and insurance companies. Service bureaus typically offer their services to companies that do not have the scale and capacity and technical expertise to incorporate these services themselves into their internal processes.

Advertisements

Techopedia Explains Service Bureau

A service bureau refers to any company that offers its services to other companies. The services offered allow other companies to outsource non-essential business functions that the service bureau might be able to do better anyway, freeing up resources that can then be used for the core business functions.

The most common service bureaus today are call centers or customer care centers to whom many large service companies now outsource some of their operations, as the former may be able to do the job better because they already have the necessary infrastructure and expertise. Banks are also another service bureau being used by companies to handle payroll and employee benefits such as car/housing loans.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…