Certificate Signing Request

Why Trust Techopedia

What Does Certificate Signing Request Mean?

A certificate signing request (CSR) is basically a message that an applicant, usually a person or organization who owns a website that needs to be secured, sends to a certification authority in order to apply for a specific digital identity certificate.

Advertisements

This is a standard procedure in a public key infrastructure (PKI) which allows website owners to prove to their users that the website they are visiting is authentic.

Techopedia Explains Certificate Signing Request

A CSR is usually generated by the server software which the certificate will be used on. The request contains a block of encrypted text which contains specific information which will be included in the certificate such as the owner or organization name, domain name or common name, country, locality, email address, etc.

The CSR also contains the public key of the website which will be included in the certificate while a private key is produced at the same time the request is created.

Once received, the certification authority will create a SSL certificate from the CSR and it will only work with the private key which was created at the same time with the CSR used.

If the private key is lost, then the SSL certificate will no longer work.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…