Inline Code

Why Trust Techopedia

What Does Inline Code Mean?

Inline code refers to any lines of code that are added in the body of a program. It can be any type of code written in any programming language. The inline code executes independently and is usually executed under some condition by the primary program.

Advertisements

Techopedia Explains Inline Code

Inline code is primarily used to provide a functionality external to the primary program to which it is added. The inline code is executed based on a certain condition or as needed. Typically, inline code is embedded within the loop of the program body rather than being called as a separate function. So whenever the primary program is executed, the inline code also functions if the corresponding state or condition is as specified.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…