Deployment

Why Trust Techopedia

What Does Deployment Mean?

Deployment, in the context of network administration, refers to the process of setting up a new computer or system to the point where it is ready for productive work in a live environment.

Advertisements

Techopedia Explains Deployment

Deploy can refer to any type of installation. For example, this could be setting up a new LAN, building a server, installing software, etc. The key point is that no matter how much planning is done, the actual rolling out of new products is where a new project truly succeeds or fails. Everything looks good on paper, but it is a live environment with real users that is the true test for any system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…