Project Management Software

Why Trust Techopedia

What Does Project Management Software Mean?

Project management software is software used for project planning, scheduling, resource allocation and change management. It allows project managers (PMs), stakeholders and users to control costs and manage budgeting, quality management and documentation and also may be used as an administration system. Project management software is also used for collaboration and communication between project stakeholders.

Advertisements

The Market’s Top-Rated Project Management Solutions

Assign, easily track, and complete projects on time and on budget while mitigating risks and keeping organized. Try out one of the best project management tools below to drastically improve how you and your team complete tasks and projects:

 

Techopedia Explains Project Management Software

Although project management software is used is a variety of ways, its main purpose is to facilitate the planning and tracking of project components, stakeholders and resources.

Project management software caters to the following primary functions:

  • Project planning: To define a project schedule, a project manager (PM) may use the software to map project tasks and visually describe task interactions.
  • Task management: Allows for the creation and assignment of tasks, deadlines and status reports.
  • Document sharing and collaboration: Productivity is increased via a central document repository accessed by project stakeholders.
  • Calendar and contact sharing: Project timelines include scheduled meetings, activity dates and contacts that should automatically update across all PM and stakeholder calendars.
  • Bug and error management: Project management software facilitates bug and error reporting, viewing, notifying and updating for stakeholders.
  • Time tracking: Software must have the ability to track time for all tasks maintain records for third-party consultants.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…