Domain Name

Why Trust Techopedia

What Does Domain Name Mean?

A domain name is an Internet resource name that is universally understood by Web servers and online organizations and provides all pertinent destination information. To access an organization’s Web-based services, website users must know the precise domain name.

Advertisements

Techopedia Explains Domain Name

Domain names are used worldwide, particularly in the world of networks and data communication. The following points explain how they work and how they are used:

  • Domain names have two parts that are separated by a dot, such as example.com.
  • A domain name can be used to identify a single IP address or group of IP addresses.
  • A host or organization may use a domain name as an alternate IP address because domain names are alphanumeric (as opposed to all numbers), making them easier to memorize.
  • A domain name is used as part of a URL to identify a website.
  • The part that follows the dot is the top level domain (TLD), or group to which the domain name belongs. For example, .gov is the TLD for U.S. government domains.
  • The IP address in the domain name’s background is converted to a recognizable, alphanumeric domain name by a system known as the domain name system (DNS).
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…