Shared Memory

Why Trust Techopedia

What Does Shared Memory Mean?

Shared memory for software is a type of memory that can be shared by multiple applications or processes with the intent of providing inter-application communication or avoid redundant data copies. This is an efficient means of sharing or passing data because it removes the need to use other process like input/output (I/O). One application saves the data in shared memory, while another application may use it when found.

Advertisements

In the context of processors, shared memory is a part of random access memory (RAM) that can be accessed by all the processors in a multi-processor system.

Techopedia Explains Shared Memory

Shared memory for software is a way for different programs to communicate and pass data without more overhead from communications processes. With shared memory, one program writes to the shared memory any data it needs another program to receive.

For example, if Program A wants to give a list to Program B, it saves the data in shared memory and marks it with a semaphore or other flagging system to signal that it is ready to be read by Program B.

When Program B finds the file, it checks the semaphore to see if it is allowed to touch that file. If allowed, then it does what it needs to do to the file, puts it in shared memory or updates it. It also updates the semaphore, so that Program A knows that it should take the file.

In terms of hardware, specifically microprocessors, shared memory is a large block of RAM used by multiple processors. It is easy to program because all processors share the same view of data, facilitating faster communication. However, this can get complicated because processors cache memory for faster access, which can lead to problems like cache coherence.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…