Data Mart

Why Trust Techopedia

What Does Data Mart Mean?

A data mart is a subject-oriented archive that stores data and uses the retrieved set of information to assist and support the requirements involved within a particular business function or department. Data marts exist within a single organizational data warehouse repository.

Advertisements

Data marts improve end-user response time by allowing users to have access to the specific type of data they need to view most often by providing the data in a way that supports the collective view of a group of users.

Techopedia Explains Data Mart

A data mart is basically a condensed and more focused version of a data warehouse that reflects the regulations and process specifications of each business unit within an organization. Each data mart is dedicated to a specific business function or region. This subset of data may span across many or all of an enterprise’s functional subject areas. It is common for multiple data marts to be used in order to serve the needs of each individual business unit (different data marts can be used to obtain specific information for various enterprise departments, such as accounting, marketing, sales, etc.).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…