Vulnerability

Why Trust Techopedia

What Does Vulnerability Mean?

Vulnerability is a cyber-security term that refers to a flaw in a system that can leave it open to attack. A vulnerability may also refer to any type of weakness in a computer system itself, in a set of procedures, or in anything that leaves information security exposed to a threat.

Advertisements

Techopedia Explains Vulnerability

Vulnerabilities a. re what information security and information assurance professionals seek to reduce. Cutting down vulnerabilities provides fewer options for malicious users to gain access to secure information.

Computer users and network personnel can protect computer systems from vulnerabilities by keeping software security patches up to date. These patches can remedy flaws or security holes that were found in the initial release. Computer and network personnel should also stay informed about current vulnerabilities in the software they use and seek out ways to protect against them.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…