Windows 9x

Why Trust Techopedia

What Does Windows 9x Mean?

Windows 9x (Win9x) refers to the series of versions of Microsoft Windows released between 1995 and 2000. Windows 9x comprises Windows 95 (and the various “OS-R” updates to Windows 95, which were provided only via PC makers), Windows 98, Windows 98 Second Edition (SE) and Windows Millennium Edition (Me).

Advertisements

Techopedia Explains Windows 9x

Windows 9x differed from previous Windows versions (1.1, 2.0 and 3.0) by their device driver, virtual memory management and the MSDOS.SYS and MS-DOS kernel. A variety of fonts as well as improved graphics were a part of the 9x series. The GUI experienced a complete overhaul from its predecessors and the kernel supported bigger VFAT (virtual file allocation tables) which significantly increased the speed of the system. Moreover, file names in Windows 9x were allowed to have up to 255 characters, in contrast to previous versions which were limited to MS-DOS-style 8.3 letter filenames (up to eight letters naming the file and three as the file extension).

Windows XP’s release in 2001 marked the end of the Windows 9x era.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…