Automatically Executed Batch File

Why Trust Techopedia

What Does Automatically Executed Batch File Mean?

The automatically executed batch file, abbreviated with the
file name autoexec.bat, is a system file on older DOS operating systems that
provides a list of boot commands. Autoexec.bat provides an alternative to
manually inputting each boot command as the computer starts up. The automatically executed batch file was often included in Windows designs around the turn of
the millennium as a plain text batch file located in the root directory.

Advertisements

Techopedia Explains Automatically Executed Batch File

DOS-based systems would read the automatically executed batch file to collect different types of commands for booting up the computer. For example, autoexec.bat might provide initiation for device drivers, or provide helpful commands for using virus scanners or other tools.

In the early systems where autoexec.bat was utilized, it often showed up in top-level user windows in the operating system. That meant that many users who are unfamiliar with boot execution would see the file and at least have a passing interest in what was inside it. By contrast, similar files are now mostly hidden in today’s operating systems, and users are free to ignore them.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…