Key-Value Pair

Why Trust Techopedia

What Does Key-Value Pair Mean?

A key-value pair (KVP) is an abstract data type that includes a group of key identifiers and a set of associated values. Key-value pairs are frequently used in lookup tables, hash tables and configuration files.

Advertisements

Techopedia Explains Key-Value Pair

Mapping, on the other side of array processing, is the process of binding the key to its associated value. In mapping, if a key of index 23 is associated with a value tree, it means that the array maps the tree to key number 23. The notion of key-value pairing is a subset of the mathematical concept of a finite set or domain. Providing an indexed data storing process is the purpose of key-value pairs.

A key-value pair can be considered a general form of an array, which maps a key index to a certain data value. However, the key-value pair can be used in a more general and arbitrary way as well.

To decrease the lookup process time for a value, a specialized implementation of computer memory is often used in the lookup process and other high performance applications. Computer systems that apply this specialized memory technique are called content-addressable memory (CAM) systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…