Planning Game

Why Trust Techopedia

What Does Planning Game Mean?

The planning game is a technique used in the software development planning process, generally in the context of agile development. The main goal of the planning game is to bring in line the customer requirements for iteration with the development capacity that is available.

Advertisements

The planning game is a meeting consisting of both the developers and the customers. It occurs once per iteration, about once in a week or 2 weeks depending on the requirements.

Techopedia Explains Planning Game

The planning game is used to guide a product through to its delivery. The planning game mainly consists of two stages:

  • Release Planning: During this stage, the focus is on determining what requirements are to be included in which upcoming releases, and when they should be released. Both developers and customers are involved in this process.
  • Iteration Planning: This stage involves planning the activities and tasks of developers, without customer involvement.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…