Inline Deduplication

Why Trust Techopedia

What Does Inline Deduplication Mean?

Inline deduplication refers to getting rid of redundant data in a data set as that data set is being transferred from one device to another, usually in a data backup system. This process cuts down on the bulk of a data set and makes storage more efficient.

Advertisements

Techopedia Explains Inline Deduplication

One way to explain how inline deduplication works is to contrast it to another major option, which is post-processing deduplication. While post-processing deduplication does the work of separating out redundant data after it has already been transferred, inline deduplication relies on processes that get in between the data origin servers and the data backup destinations, or in other words, functions during the process, rather than after. This can mean that inline deduplication can slow down data backups or otherwise impede the process; however, it also means that the final result will be already scrubbed of redundant or inefficient data.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…