Business Impact Analysis

Why Trust Techopedia

What Does Business Impact Analysis Mean?

Business impact analysis (BIA) is a component of business continuity planning that helps to identify critical and non-critical systems. A business impact analysis also assigns consequences and usually a dollar figure to specific disaster scenarios. It will also include estimated recovery times and recovery requirements for such scenarios. The business impact analysis is often used to measure the risks of failure against the costs of upgrading a particular system.

Advertisements

Techopedia Explains Business Impact Analysis

A business impact analysis can work on several levels. An organization-wide BIA will identify large risks and their fallout, such as losing all the data on the company servers. A branch or department BIA will highlight the particular systems that are critical to those users and what would happen if they were unable to access them. The overall business continuity plan will contain steps for addressing any problems, but a BIA can be very helpful in spotting obvious weaknesses before they become serious issues.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…