Business Planning and Control System

Why Trust Techopedia

What Does Business Planning and Control System Mean?

In enterprise IT, Business Planning and Control System software (BPCS) is a type of enterprise resource planning (ERP) software.

Advertisements

Business Planning and Control System resources help with certain kinds of supply-chain issues, as well as other types of business processes and business planning. BPCS is also a specific proprietary type of ERP product developed by System Software Associates (SSA), now a subsidiary of Infor Global Solutions. The makers of the software estimate that it is use at over 8000 locations around the world.

Techopedia Explains Business Planning and Control System

One way that Business Planning and Control System software helps businesses is that it includes useful features for both financial planning and product or service implementation planning. Through analyzing and evaluating supply-chain processes, BPCS systems can help leaders and executives to plan better and create more efficient processes.

Business Planning and Control System tools can also be useful in that they often contain internal standards that provide consistency for users and IT professionals who may be developing them for businesses. One of these is consistency in modern programming standards, where consistent distributed computing designs can help make these systems more easy to use and integrate into a greater software architecture. Many of these systems also have client/server computing functionality that is up to a certain common standard, which, again, helps with installation and use.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…