Business Process Management

Why Trust Techopedia

What Does Business Process Management Mean?

Business process management (BPM) is a concept that focuses on aligning all organizational elements to improve operational performance. The BPM strategy is categorized with holistic management approaches, which are used to develop better business efficiency while channeling organizations toward more creative, flexible, and technologically integrated systems.

Advertisements

The Market’s Top Process Management Software

These are the best tools for businesses looking to affordably and easily streamline their process management, make informed data-based decisions, automate manual processes that waste time, and better utilize available resources:

 

Techopedia Explains Business Process Management

BPM focuses on continuous process improvement. The goal is to achieve higher customer satisfaction, product quality, delivery, and time-to-market (TTM) speed. In theory, BPM allows organizations to be more efficient and effective with greater performance and development than those that follow functionally oriented, conventional, and hierarchical management processes.

Business processes, which are sets of activities performed to achieve corporate and business goals, are vital to any organization because they lead to profit development and growth. As a managerial strategy, BPM prioritizes business processes as critical organizational assets that must be recognized, managed, and developed to deliver value-added products and services to customers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…