Capacity Planning

Why Trust Techopedia

What Does Capacity Planning Mean?

Capacity planning is a process through which the procurement of IT resources, infrastructure and services are planned over a specific period of time. It is an IT management practice to predict and forecast the future requirements of an enterprise IT environment and its associated essential entities/services/components.

Advertisements

Techopedia Explains Capacity Planning

Capacity planning is a systematic approach to planning for future IT resources based on current operations, demand and growth. Typically, capacity planning collects the computing capacity of the current environment and employs statistical and analytical tools to measure it against future requirements. It helps IT managers and administrators add up IT resources when they are deemed necessary. These IT resources can include hardware, software, storage, networks, physical space and IT staff. The primary objective of capacity planning is to ensure that the planned IT resources are added to the system not earlier or later than actual demand.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…