National Automated Clearing House Association

Why Trust Techopedia

What Does National Automated Clearing House Association Mean?

The National Automated Clearing House Association (NACHA) is an association that is dedicated to devising rules and laws as well as providing enforcement in dealing with electronic payments and transactions for business practices and the Automated Clearing Houses (ACH) all across the United States. NACHA is responsible for management, development and administration of the ACH Network and the monetary deals related to ACH.

Advertisements

Techopedia Explains National Automated Clearing House Association

The National Automated Clearing House Association (NACHA) is a non-profit organization with over 11,000 financial institution representations through 17 regional payments associations and direct membership. NACHA is sometimes mistakenly thought to be part of ACH, however this is not true. NACHA is only indirectly involved in the ACH flow to and from of transactions from the network. It does not hold any information about the financial state or the user data processed under ACH.

Many scams have been reported in the past where phishers used the name of NACHA to steal transaction information from users.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…