Back-End System

Why Trust Techopedia

What Does Back-End System Mean?

A back-end system is any system that supports back-office applications. These systems are used as part of corporate management and they work by obtaining user input and gathering input from other systems to provide responsive output.

Advertisements

Techopedia Explains Back-End System

The separation of front-end and back-end computer systems simplifies the computing process when dealing with multilayered development and maintenance. Back-end systems deal with databases and data processing components, so the purpose of the back-end system is to launch the operating system’s programs in response to front-end system requests and operations. In other words, the back-end system implements responses to what the front end has initiated.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…