G.703

Why Trust Techopedia

What Does G.703 Mean?

G.703 is a standard for transmitting over digital carriers,
typically T1 and E1 connections. The standard was created by the CCITT and uses pulse-code modulation to encode voice data. It uses either balanced twisted-pair cables or unbalanced coaxial cable, with balanced service being more
common around the world.

Advertisements

Techopedia Explains G.703

G.703 uses pulse-code modulation with bit rates between 64
Kbps and 2.048 Mbps. The standard is mostly used for connecting bridges,
routers, multiplexers and other networking equipment. G.703 uses either
balanced 120-ohm twisted-pair cable or unbalanced 75-ohm coaxial cable.
Worldwide, balanced service is the most widely used, but unbalanced service is
more common in the U.K. and the Netherlands. The EEC Open Network Provision
standard is intended to make balanced service available throughout Europe.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…