Analog Computing

Why Trust Techopedia

What Does Analog Computing Mean?

An analog computer is a computer or device that uses
physical means, such as mechanical or hydraulic components to do computing
tasks, rather than using electronic circuits to manipulate the results of
digital technologies. Analog computers represented the earliest efforts of
engineers to create powerful computing devices, where digital computers quickly
took over as technologies such as logic gates and circuit boards were
pioneered.

Advertisements

Techopedia Explains Analog Computing

Early examples of analog computers include Charles Babbage’s Analytical Engine and other designs of the era, such as the Jacquard loom. These early computers worked through mechanical processes with physical mechanical parts. Another example is the Enigma machine used to crack German cryptography in World War II. Some types of hardware after that era were said to have bridged analog and physical design, for instance, the widely used punch card systems of early mainframe computers for data input.

While analog computers are largely obsolete, there are still a few efforts to research the use of analog computers in control systems, and for other specialized uses.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…