Best Practice

Why Trust Techopedia

What Does Best Practice Mean?

A best practice is an industry-wide agreement that standardizes the most efficient and effective way to accomplish a a desired outcome. A best practice generally consists of a technique, method, or process. The concept implies that if an organization follows best practices, a delivered outcome with minimal problems or complications will be ensured.Best practices are often used for benchmarking and represent an outcome of repeated and contextual user actions.

Advertisements

Techopedia Explains Best Practice

While all industries have best practices, they are especially prevalent in IT given that so much of the business revolves around data and business processes. Best practices formally represent tested and proven techniques in the form of procedural documentation. In contrast, undocumented procedures are often misleading because stated parameters are not necessarily true or accurate.

The term can refer to something that genuinely will help improve a business. At its worst, it is an overused buzzword that marketing departments slap on anything random product.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…