Certification Authority

Why Trust Techopedia

What Does Certification Authority Mean?

A certification authority (CA) is a person entrusted with obtaining unique user identification traits. More often than not certification authorities are employees within organizations for which electronic documents or records, such as bank records, are considered highly sensitive or confidential, and could be used for illicit purposes. These carefully selected employees are granted the authority to authenticate specific individual information regarding potential employees or website visitors. Certification authorities’ Internet or work-related computer activities are ultimately audited by way of asymmetric cryptography.

Advertisements

Techopedia Explains Certification Authority

CAs certify individuals and/or businesses that need or want access to secure organizational information, sometimes within websites. In doing so, CAs collect information to screen individuals during the authentication process. The amount of information collected and/or the complexity of the screening process is directly related to how secure the information is.

There are both internal and external certification authorities, which can be individuals or a group. Internally, CAs assist in communication between employees and computer links. Externally, they allow clients to access links within an organization’s or company’s website. Root certificates may enable a user to be permitted to view specified information when more than one CA exists. VeriSign is an example of a company that would employ several CAs.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…