Fourier Series

Why Trust Techopedia

What Does Fourier Series Mean?

A Fourier series is a representation of a wave form or other periodic function as a sum of sines and cosines. It is named after the French mathematician and physicist Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830). Since sound waves are made up of sine waves, Fourier transforms are widely used in signal processing.

Advertisements

Techopedia Explains Fourier Series

A Fourier series is a way to represent complex waves, such as sound, as a series of simple sine waves. The series breaks down a wave into a sum of sines and cosines. This means that elements of a wave can be isolated from each other. The field of Fourier analysis is the study of various Fourier series. The practice of isolating a signal into individual frequencies is known as a Fourier transform.

While it is possible to calculate a Fourier series manually, computers can more easily analyze the complex harmonics of everyday sounds. Fourier analysis is widely used in audio processing, such as picking out individual sounds from a recording.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…