Lead Generation

Why Trust Techopedia

What Does Lead Generation Mean?

Lead generation is the process of using online marketing tools and techniques to build a prospective client’s interest in a product or service. The lead generation process is achieved when the visitor either signs up for the service or requests more information, usually by entering their contact details on the website.

Advertisements

Techopedia Explains Lead Generation

Lead generation primarily enables organizations to acquire leads for their products or services. These leads can either be users that have signed up for a free trial of a product or opted in to blog updates or newsletters. Typically, the lead generation process is automated through a CRM or marketing automation software. Leads are usually captured through a lead form embedded in the website, blog or application that collects data such as name, email and/or phone number of the user and stores it in the CRM, database or marketing application.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…