Logical AND Operator

Why Trust Techopedia

What Does Logical AND Operator Mean?

The logical AND operator is an operator that performs a logical conjunction on two statements. It only yields a value of “true” when both statements are true. If one of the two statements is false, then the logical AND operator yields a “false” value.

Advertisements

Programming languages use logical AND operators to ascertain conditions that result from predefined criteria. The logical AND operator has different representations in different programming languages, including the ampersand (&) used in Java and C++, and the keyword AND used in Visual Basic.

Techopedia Explains Logical AND Operator

Logical AND operators are often used in conditional and loop statements. Short-circuit versions of the logical AND operator exist in many programming languages, like the (&&) operator in C++ and Java and the keyword “AndAlso” in Visual Basic.

Short-circuiting does not evaluate the right-hand operand if the result of the left-hand operand is false, as the overall result should be false. Short-circuiting might improve performance; however, if the right-hand statement performs additional actions, such as an assignment operation, short-circuiting skips those actions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…