Conversion Rate

Why Trust Techopedia

What Does Conversion Rate Mean?

A conversion rate is an equation that online advertisers and marketers use to compare the total number of visitors to a website to the number that become paying customers, subscribers or users. Conversion rates are extremely helpful to electronic storefront owners, who can use website traffic results to determine what other marketing methods should be enlisted to increase product sales.

Advertisements

Techopedia Explains Conversion Rate

Conversion rate is calculated based on the number of unique visitors turned into customers, subscribers and users divided by the number of total unique visitors. Returning customer data is normally not included in the equation.

Therefore:

CR = NC ÷ NV

Where:

CR = Conversion Rate
NC = Number of Unique Visitors Who Become Customers
NV = Number of Unique Visitors

Many of the top electronic storefronts have mastered conversion rate marketing techniques. Online storefronts sometimes enlist the help of marketing professionals to increase their conversion rates. In many cases, this involves remarketing items at a better price – either through discounts or free shipping offers – to potential customers who have abandoned their online shopping carts.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…