Predictive Technology

Why Trust Techopedia

What Does Predictive Technology Mean?

Predictive technology refers to a set of tools used for forecasting patterns in data while keeping in perspective the previous records/data. Predictive technology has been hugely implemented in marketing and business for forecasting demand and supply patterns. Initially the tools were introduced to study weather, the stock exchange, human behavior and socioeconomic activities. The tools used are data mining, neural networks and system modeling and simulation.

Advertisements

Techopedia Explains Predictive Technology

Predictive technology has been used for many decades by meteorologists chiefly for weather and climatic forecasting and prediction. With time, this concept came to be used to study customer behavior and forecast supply and demand in economic statistics. Data from previous studies is used to predict the patterns likely to occur in the future. Many business strategies are developed from this method, which in turn helps in business expansion and growth. A number of modern technologies and methods have been introduced to make the prediction more accurate for business, computing and weather forecasting. Data is analyzed and modeled into a system which is then further processed.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…