Snoopware

Why Trust Techopedia

What Does Snoopware Mean?

Snoopware is a term for specific types of malware that
monitor activity on smart devices. Snoopware may silently collect data on voice
or messaging, or manipulate controls or do other sorts of workbehind the scenes, for example, that could damage systems or change user settings.

Advertisements

Techopedia Explains Snoopware

The term snoopware is often applied to systems that
specifically target smartphones. In the days before smartphones, the word
spyware was often used to talk about malware that provided this kind of
monitoring of laptop or desktop environments. For example, modern snoopware may
monitor phone calls or text messages on a smartphone, or turn the camera or
microphone on or off, or otherwise manipulate the user’s smartphone.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…